sestdiena, 2015. gada 21. novembris

Titullapa

                           
Hillforts in Pļaviņas(city)
Городищя в Плявиньском крае
Hügel im Kreis Pļaviņas
Piliakalniai Pļaviņas savivaldybė


Zinātniski pētniecisko darbu vēsturē veidoja Pļaviņu  novada ģimnāzijas 
     11.klases skolniece Diāna Bariņa
1.  VĪNA KALNA PILSKALNS

2.  PĻAVIŅU PILSKALNS JEB KĀĶKALNS 

3.  AVOTIŅKALNA PILSKALNS

4.  PUDUĻU PILSKALNS

5.  LOKSTENES PILSKALNS

6.  MEŽMALU PILSKALNS


 7.  OLIŅKALNA PILSKALNS
Izmantotās  literatūras saraksts

1.      Asaris, J., Šnē, A., Urtāns, J. Latvijas pilskalni.Eiropas kultūras mantojuma dienas.
Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. 5.–12.lpp. ISNB 9675 – 886 – 728 –584
2.      Brastiņš E. Latvijas pilskalni. Rīga : Vidzeme, 1930. g. 210. lpp.
3.      Cīrulis, A. Jubilejas ekspozīcija. Cīņa, Nr. 158, 1973.g. 7. augusts, 3.lpp.
4.      Cīrulis , A. Oliņkalns senatnē. Cīņa, Nr. 162, 1959. g. 12. jūlijs, 8.lpp.
5.      Grīnberga, M. Latvija Amerikā. Diena, Nr. 22, 1996.g. 1.jūlijs, 10.lpp. 
6.      Mugurēvičs,  Ē.  Oliņkalna un Lokstenes pilsnovadi. 3.-15.gs. arheoloģiskie pieminekļi.  Rīga  :  Zinātne,  1977.  50.-143. lpp.
7.      Padedzis, I., Mintaurs, M. Atmiņu Daugava. Rīga : Biedrība Kokneses, 2013. 200.–201., 203.– 237. lpp.ISBN 9789984497594
8.      Iltnere, A. Latvijas pagasti. 2. Sējums. A/S : Preses nams, 2001. g. 479. lpp. ISBN 9984-00-412-0
9.      Pētersons, O. Sacensības Oliņkalnā. Cīņa, Nr. 14, 1959.g. 5. jūlijs, 10.lpp.
10.  Pļaviņu novada muzeja arhīvs
11.  Radiņš, A. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. 67.– 87.lpp.
ISBN 9984 – 04 – 260 X
12.  Riņķis, I. Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : Avots, 2004. 233.lpp
ISBN 9984 – 757 – 48 – X
13.  Škapars, J. Dziesmu diena Pļaviņās. Literatūra un Māksla, Nr. 25, 1959.g. 20. jūlijs, 12. lpp.
14.  Urtāns,  J.  Atrast pilskalnu.  Rīga  :  Nordik,  2009.  5.-12., 69.-75.  lpp.
ISBN 978 –9984 –792 –96 –5
15.  Urtāns, J.  Senie pilskalni Aizkraukles novadā.  Rīga  :  AGB,  1996.  3. – 19.  lpp.
ISBN 953– 9872 – 854 – 81 – 3
16.  Urtāns, J., Pīgozne I., Treija R., Vītola I. Kalnā bija stalta pils. Rīga : Tapals, 3. - 11. lpp. ISBN 978 – 9984 – 796 – 57 – 4
17.  Urtāns, J. Vīnakalna pilskalns. Treji vārti. Nr. 5, 2009. 1. jūlijs, 36.lpp. ISSN 0564-187X
18.  Bedrīšakmeņu izplatība Latvijā [Skatīts 29.10.2015.]  Pieejams:
19.  Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu.[Skatīts 29.10.2015.] Pieejams:
20.              Pļaviņu novads. [Skatīts 29. 02. 2016.] Pieejams:
21.  Jauniešu koris „Balsis” uzstājas Oliņkalna estrādē. [Skatīts 29. 02. 2016.] Pieejams: http://www.plavinunovads.lv/lv/jaunumi/atkartoti-par-jauniesu-kora-balsis-koncertiem-plavinu-novada
22.   Lokstenes viduslaiku pils. [Skatīts 29. 02. 2016.]